Apie mus

Apie mus

KOKYBĖ GARANTIJA SERVISAS    

     

UAB ,,ARTELAS“ savo veiklą pradėjo 2005 metais vasario mėnesį 22 dieną. Bendrovės branduolį sudaro kompetetingi ir kvalifikuoti specialistai, kurių svarbiausias ir pagrindinis tikslas – tiekti aukštos kokybės paslaugas. Tik sutelkta komanda gali įgyvendinti sudėtingus ir unikalius projektus! UAB ,,ARTELAS“ siekia savo klientų, partnerių akyse būti geriausias ne tik savo paslaugų kokybe, bet ir lanksčiomis kainomis, įgyvendinantys naujausią technologiją, pasiūlantys racionaliausius sprendimus.

UAB ,,ARTELAS“ vykdo energetinę (el. ūkio) objektų priežiūrą, elektros montavimo, remonto, rekonstravimo, projektavimo darbus iki 10 kV. Taip pat konsultuoja, atlieka el. varžų matavimus. Bendrovė turi įsigijusi transporto priemones, reikalingus įrankius, prietaisus bei kitas priemones elektros darbams atlikti.

ATLIKTI DARBAI:

 • Baldų gamykla ,,Svenhem“ Alytuje (10000 m²);

 • Daugiabučių gyvenamų namų kvartalas Žvalgų g. 9, Vilnius (du namai vienos laiptinės 16 aukštų ir septyni namai vienos laiptinės 11 aukštų, mokyklėlė, sporto kompleksas, kavinė, darželis, lauko apšvietimo tinklai, parkingas);

 • Gyvenamasis daugiabutis namas A korpusas Ginkūnų kaime, Šiaulių rajonas (daugiabutis gyvenamasis namas penkių aukštu dviejų laiptinių);

 • Daugiabutis gyvenamasis namas Vytauto g-je, Šiauliuose (keturių aukštų dviejų laiptinių);

 • Prekybos centras ,,Norfa“ Draugystės prospekte (4000 m²), Šiauliai;

 • Baldų prekybos centras ,,Justluka“ Dubijos gatvėje, Šiauliai (3000 m²);

 • Prekybos centras ,,RIMI“ Tilžės gatvėje, Šiauliai (4000 m²);

 • Degalinė su moteliu ir plovykla ,,Nostrada“ Salaperaugio kaime, Kalvarijos seniūnija, Marijampolės rajonas;

 • Administracinės patalpos su sandėliu ,,Celsis“ Domeikavos kaime, Kauno rajonas;

 • Sandėlai ,,Rivona“ Pramonės gatvėje 19, Kėdainiai (20000 m²);

 • Parduotuvė ,,Rodiklis“ Tilžės gatvėje, Šiauliai (60 m²);

 • Kavinė ,,Fortas“ prekybos centre ,,BIG“ Ukmergės gatvėje, Vilnius;

 • Daugiabutis gyvenamasis namas Ukmergės gatvėje, Vilnius (dviejų laiptinių, aštuonių aukštų);

 • Prekybos ir laisvalaikio centras ,,BRUKLINAS“ (35000 m²) Pramonės g. 6, Šiauliai;

 • Prekybos ir laisvailaikio centras ,,TILŽĖ“ (30000 m²) Tilžės g. 225, Šiauliai;

 • Administravimo - sandėliavimo patalpos ,,Nirlita“ Metalistų gatvėje, Šiauliai (4000 m²);

 • Automobilių salonas ,,MILNORA“ (8000 m²) Panevežyje;

 • Degalnė ,,APSAGA“ Baisogaloje ir Vilniuje;

 • Gyvenamasis namas Saltoniškių gatvėje, Vilnius (septynių aukštų, dviejų laiptinių);

 • Gyvenamasis daugiabutis gyvenamasis namas B korpusas Ginkūnų kaimas, Šiaulių rajonas (penkių aukštų, trijų laiptinių);

 • Požeminė perėja Vilniuje, sandėliavimo – prekybos patalpos ,,CRAMO“ Vilniuje;

 • Spaustuvė PakMarkas (10000 m²), Vilnius;

 • Įvairūs darbai įvairiuose Lietuvos miestuose VST (darbų suma 700000.00 Lt.);

 • Maisto prekių sandėlai ,,Rivona“ Pramonės gatvėje 15, Kėdainiai (10000 m²);

 • Estijos ir Suomijos ambasada Kalinausko g-je, Vilnius,

 • Administracinis pastatas (55000 m²) Ozo g., Vilnius;

 • Vilnius, daugiabutis gyvenamasis namas Malonioji g., Vilnius;

 • PC ,,VINGIS“ (30000 m²) Savanorių prospektas, Vilnius;

 • Bei eilė kitų įgyvendintų projektų.

_______________________________________________________________

QUALITY SERVICE GUARANTEE

 

Joint-Stock Company „ARTELAS" started its activities in 2005, February 22 the day. The company's core consists of competent and qualified professionals, whose primary and main goal is to provide high quality services. Only a focused team to implement the complex and unique project! Joint-Stock Company „ARTELAS“ seeks to be the best not only for its quality of service, and flexible prices, implementing the latest technology, offering rational decisions. 

Joint-Stock Company „ARTELAS" deals with facilities maintenance, electrical installation, repair, reconstruction, the design work up to 10 kV. It also advises, performs electrical resistance measurements. The company has acquired the jack, vehicles, and tools needed to carry out electrical work (hiller, drills, brakes, electrical drills, angle sanders and etc.).

        Our works: Furniture factory, „Svenhem" in Alytus (10,000 m²), multifamily housing block Žvalgų St. 9, Vilnius (the house of one stairwell, and seven 16-storey house in one 11-floor stairwell), school, sports complex, a cafe in a manger, outdoor lighting networks, parking, residential flats housing Ginkūnai A village in Šiauliai district (multi-five-storey residential house two staircases), multi-dwelling house Vytauto St., Šiauliai (two four-storey staircase), the Trade Center, „Norfa" Friendship Avenue (4000 m²), Šiauliai Furniture Trade Center „Justluka“ Dubijos Street, Šiauliai (3000 m² ), a trading center „RIMI" Tilžės Street, Šiauliai (4000 m²), the gas station and motel laundry, „Nostrada", Salaperaugio village, Calvary Parish, Marijampole, district administrative facilities to warehouse „Celsis“, Domeikavos village, Kaunas district, warehouses  „Rivona“ Industrial Street 19, Kėdainiai (20,000 m²), shop, indicator Tilžės the street, Siauliai (60 m²), a cafe „Fortas“, marketing center „BIG“, Youth Street, Vilnius, Apartment house Ukmerge street, Vilnius (two staircases, eighth floor), Commercial and Leisure Center „Brooklyn“ (35,000 m²) Industrial St 6, Šiauliai, Trade and Entertainment center „Tilžė“ (30,000 m²) Tilžės St. 225, Šiauliai, Administration – Warehouse „Nirlita", Metalistų Street, Šiauliai (4000 m²), Auto Salon „Milnor" (8000 m²), Panevežys, Petrol station „APSAGA", Baisogalos and Vilnius residential house in the street, Vilnius (seven floors, two staircases, residential multi-dwelling House Block B Ginkūnai village, Šiauliai region (the five-storey, three staircases), warehouses „Rivona“ Industrial Street, Kedainiai (10,000 m²), an underground passage in Vilnius, storage - commercial premises „Cramo" in Vilnius, printing „PakMarkas“ (10,000 m²) , Vilnius, various works in different cities of Lithuania Joint Stock company “VST”. Estonian and Finland embassys in Kalinausko st. in Vilnius, an administrative building (55000 m²) Ozo st. in Vilnius, apartment house Malonioji st. in Vilnius, PC “Vingis” (30000 m²) Savanorių pr., Vilnius.

           

 

 

 

 

Laikas: 14:14

Galerija